Organy szkoły

Organami Szkoły Podstawowej im. Władysława Rdzanowskiego w Radziejowicach są:

  1. Dyrektor Szkoły
  2. Rada Pedagogiczna
  3. Rada Rodziców
  4. Samorząd Uczniowski

Każdy z tych organów ma możliwość swobodnego działania i podejmowania decyzji w granicach swoich kompetencji określonych ustawą i odrębnymi przepisami.
W celu zapewnienia bieżącej wymiany informacji pomiędzy organami szkoły o podejmowanych decyzjach organizuje się wspólne zebrania, apele szkolne, zapisuje zawiadomienia i ogłoszenia w „Księdze zarządzeń dyrektora szkoły”, na tablicy ogłoszeń w pokoju nauczycielskim.

Rejestr zmian

Data wprowadzenia dokumentu do BIP: 18 września 2016 16:16
Dokument wprowadzony do BIP przez: Irena Sosnowska
Ilość wyświetleń: 769
18 września 2016 16:17 (Irena Sosnowska) - Zmiana treści zakładki.
18 września 2016 16:16 (Irena Sosnowska) - Dodanie nowej zakładki.