Informacje nieudostępnione

Zgodnie z art. 8 ust. 4 ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej (Dz. U. nr 112, poz. 1198) informujemy, że udostępnienie informacji publicznych nieudostępnionych w Biuletynie Informacji Publicznej następuje poprzez wywieszanie tych informacji na tablicy ogłoszeń Szkoły oraz na pisemny wniosek zainteresowanego, złożony w sekretariacie Szkoły.


Udostępnienie informacji na wniosek następuje w terminie 14 dni od złożenia wniosku.

 

Informacje, które mogą być udostępnione niezwłocznie, udostępniane są w formie ustnej lub pisemnej bez konieczności złożenia pisemnego wniosku.(aktywny formularz AcrobatReader)

Rejestr zmian

Data wprowadzenia dokumentu do BIP: 18 września 2016 20:47
Dokument wprowadzony do BIP przez: Irena Sosnowska
Ilość wyświetleń: 522
18 września 2016 21:13 (Irena Sosnowska) - Zmiana treści zakładki.
18 września 2016 21:11 (Irena Sosnowska) - Zmiana treści zakładki.
18 września 2016 21:09 (Irena Sosnowska) - Zmiana treści zakładki.